Home > Afdeling Zuid-Holland

Afdelingsbestuur

Voorzitter Bernice Samson
Secretaris Annemarie Schreuder
Penningmeester, vice-archivaris Hanneke Bonekamp
Contactpersoon der contactpersonen Caroline Schouten
Ondersteuning secretaris Merian van Wouwe
Ondersteuning Penningmeester Eva Harmsen

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, zuidholland@ajnjeugdartsen.nl

Contactpersonen

Contactpersonen AJN Zuid-Holland april 2013
Het contactpersoon voor de contactpersonen is Caroline Schouten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar via het secretariaat, zuidholland@ajnjeugdartsen.nl